z

 Zapytanie ofertowe

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Byszewie
86-017 Wierzchucin Królewski

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

 

Konserwacja ścian i sklepień krypt kościoła p. w. Świętej Trójcy w Byszewie

 

pdf

 

Projekt budowlany

 

 

pdf

Przedmiar robót

 

 

 

 

 

pdf

 

oferta

 

 

 

pdf

 

Zapytanie ofertowe

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

pdf