Znak postępowania 1/2019                                                                                                                                                                                                           Byszewo 2019-07-08

 

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy : zapytania ofertowego p.n. Przełożenie i uzupełnienie oraz częściowa wymiana posadzki kamiennej w nawie kościoła p.w. Świętej Trójcy w Byszewie - etap I
– znak postępowania 1/19

 

Zamawiający, Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Byszewie, 86-017 Wierzchucin Królewski modyfikuje treść punktu XIII ZAPYTANIA OFERTOWEGO – Miejsce
i termin składania ofert
w zakresie zmiany terminu składania ofert.

Zapis punktu XIII zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:


XIII. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w kancelarii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Byszewie – Byszewo 1, 86-017 Wierzchucin Królewski, do dnia 23 lipca 2019 r. do godziny 10:00.

 

 

Proboszcz

/-/ ks. dr Stefan Adrich