Polish English French German Italian
Witoldowo1
Msze św.: sobota godz. 18.30 

odpust: niedziela Zesłania Ducha Świętego

 

W 1978r. ks. kan. Konrad Scheffler rozpoczął starania dotyczące budowy kaplicy katechetycznej w Witoldowie.
Dopiero w roku 1986 jego następca – ks. Zbigniew Orlikowski uzyskał zezwolenie na budowę tejże kaplicy. Ziemię pod budowę kaplicy ofiarowała rodzina p. Kamień. Msze św. zaczęto odprawiać w tym miejscu od 1992r. – najpierw w kaplicy polowej, a już dwa lata później – w dzisiaj istniejącym budynku. Autorem projektu był architekt p. Juliusz Nowicki. Obraz - kopię cudownego obrazu Matki Bożej Królowej Krajny - namalował p. Bogdan Chmielewski z Bydgoszczy.